Zakladajúca schôdza turistického oddielu BJATEK, 30. 11. 2000
Garant: prípravný výbor