Účastníci zakladajúcej schôdze oddielu, Tomášikova 28a.