BJATEK - Bankový jedinečný amatérsky turisticko-expedičný klub

 

Motto : ,, Kto nevidí krásy prírody, nič nevidí."
J. A .Komenský

Kto sme
Turistický oddiel BJATEK je dobrovoľné združenie nadšencov a propagátorov turistických aktivít, ktorého poslaním, okrem spoznávania prírodných krás a zaujímavostí, návštevy  pamiatok spojených s históriou ale aj s prítomnosťou,  ochrany a podpore zdravia svojich členov prostredníctvom rozvoja ich kondičnej prípravy, je aj ochrana prírody a životného prostredia.
V roku 2010 turistický oddiel BJATEK na svojej novembrovej členskej schôdzi oslávil 10 výročie od svojho oficiálneho založenia. No už dávno predtým skupina turistických nadšencov z radov zamestnancov Národnej banky Slovenska a ich priateľov, organizovali rôzne spoločné výlety a akcie do okolitej bratislavskej prírody a prekrásnych slovenských hôr. V súčasnosti má turistický oddiel vyše 100 organizovaných členov a je registrovaný v Klube slovenských turistov.