Otvorenie turistickej sezóny: Pezinok - Rozálka - Zumberg - Solcáre - Vinosady, 21. 3. 2015
Garanti: Iskra, Senčák            
                                                                                                             

                                                          Dĺžka trasy / prevýšenie:  cca 10 km / 130 m
  
                                                                                                            8,7 km / 100 m - cez Trniansku dolinu