14. výročná členská schôdza, Tomášikova, 20. 11. 2014
Garant: výbor