Banská Štiavnica, 13. - 15. 6. 2014
Garanti: Janská, Bušša, Slovák            
                                                                                                             

                                                                                                                                  

1. deň: 14. 6. 2014, prehliadka BŠ


a) centrum mesta - Sedlo Červená studňa - Tanád - Sedlo Pleso - Sedlo Peciny - Sitno -      Počúvadlianske jazero                                    

                                   Dĺžka trasy / prevýšenie:    26 km / 1380 m

b) + c) prehliadka Starého zámku, prehliadka Kaštieľa vo Svätom Antone, prehliadka kostola v Ilji
         



b) Svätý Anton - Ilija - Sitno - Počúvadlianske jazero

                                   Dĺžka trasy / prevýšenie:    12 km / 650 m
                                                                                 7,7 km / 530 m            - z Ilije na Sitno a Počúvadlo
                                                                                

c) odchod autobusom na Počúvadlianske jazero, prechádzka okolo Počúvadla


2. deň: 15. 6. 2014, prehliadka štôlne Glanzenberg, prehliadka Kalvárie




a) Kalvária - Jergištôlňa - Sedlo pod Studeným vrchom - Banky - Hadová - Rumplovská -
     Banská Hodruša                                    

                                   Dĺžka trasy / prevýšenie:    15 km / 770 m

b) + c) odchod autobusom na Sedlo Červená studňa

b) Červená studňa - Hadová - Rumplovská - Banská Hodruša                                    

                                    Dĺžka trasy / prevýšenie:      8 km / 120 m
                                                                               + 3,5 km / 100 m na Jeleniu skalu a späť
                                                                                   

c) Červená studňa - Geologický náučný chodník, autobusom do Banskej Hodruše                                    

                                    Dĺžka trasy / prevýšenie:    5 km / - m