Trenčianske Bohuslavice - Turecký vrch - Tr.Bohuslavice - Hájnice - Haluzický kostolík a tiesňava - Bošáca - Rolincová - Hradisko-Zemianske Podhradie, 27. 4. 2013
Garant: Svítek

                             Dĺžka trasy / prevýšenie:  23,5 km / cca 615 m