Predsilvestrovská, 12. ročník: Devín - Devínska Kobyla - Dúbravka, 29. 12. 2012

Garanti: Kopkášová, Kopkáš              Dĺžka trasy / prevýšenie:  9,5 km / 390 m
                                                                                                               7 km / 270 m - žltou z Úzkeho lesa do Dúbravky                                                                                                               

                                                                                                                                                                                          

Prípravné práce a výsledky:

Turisticko-spoločenská časť: