12. výročná členská schôdza, Tomášikova, 22. 11. 2012

Garant: výbor