Orlické hory, Adršpašsko-teplické skály, Česko, 4. - 8. 5. 2012
Garanti: Senčák, Pagáčová, Janigová              
                                                                                                             

                                                                                                                                                                                          

1. deň: Adršpašsko-teplické skály, prehliadka zámku Nové Město n. Metují, 5. 5. 2012
                  Dĺžka trasy / prevýšenie:    13 km / 300 m

 

2. deň: prehliadka pevnosti Hanička, osada Hanička - Anenský vrch - osada Hanička, 6. 5. 2012
                  Dĺžka trasy / prevýšenie:    10 km / 250 m    - bez vzdialenosti prejdenej v pevnosti 

3. deň: 7 . 5. 2012
a) odchod autobusom do Olešnice, prehliadka betlehemu v Olešnici;  Olešnice - Vrchmezí -     Masarykova chata - Velká Deštná - Luisino údolí - hotel Praha
                  Dĺžka trasy / prevýšenie:    18 km / 650 m    
b) odchod autobusom do Olešnice, prehliadka betlehemu v Olešnici; autobusom na Masarykovu      chatu; Masarykova ch. - Bukačka - Masarykova ch. - Velká Deštná - Pod Jelenkou - Luisino údolí
     - hotel Praha
                   Dĺžka trasy / prevýšenie:    14,2 km /200 m

 

4. deň: hotel Praha – Nad Národním domem – Šerlišský mlýn – Sedloňov, Černý kříž -
     Nad Národním domem - Deštné, centrum - hotel Praha, 8. 5. 2012

                  Dĺžka trasy / prevýšenie:    11,2 km / 250 m