Oponice - Gýmeš - Kostoľany pod Tríbečom, 28. 4. 2012
Garantka: Solčianska                              Dĺžka trasy / prevýšenie:    14 km / 550 m
                                                                                                              12,5 km / 460 m - bez výstupu na Gýmeš
                                                                                                                 13 km
/ 450 m - na Remitáž