Zochova chata - Veľká Homoľa - Pezinok, 14. 4. 2012
Garantka: Vatrálová                              Dĺžka trasy / prevýšenie:   14 km / 280 m