Silvestrovská, 11. ročník: Okolo Limbachu, 31. 12. 2011
Garanti: Ľuba a Vlado Martvoňovci                              Dĺžka trasy / prevýšenie:   7,5 km / 240 m