11. výročná členská schôdza, Tomášikova, 1. 12. 2011
Garant: výbor