Vojenská nemocnica - Kamzík - Ahoj - záhrada u Medveckých, guláš, 15. 10. 2011
Garanti: Ľubka a Juraj Medveckí                     Dĺžka trasy / prevýšenie:   8 km / 280 m