Doľany - Zabité - Mesačná lúka - Vápenná - Sološnícka dolina - horáreň Baďura - Rohožník, 30. 7. 2011
Garant: Svítek                              Dĺžka trasy / prevýšenie:   22,5 km / 940 m