Limbach - Kozí chrbát - Tri kamenné kopce - Šenkárka - Žilová - Pezinok, 16. 7. 2011
Garant: Bielik                              Dĺžka trasy / prevýšenie:   22,1 km / 680 m
                                                                                                   16,4 km / 580 m - zo Šenkárky do LImbachu