Veľkonočný pondelok: Incheba - hr. priechod Berg - Wolfsthal - Pottenburg - Königswarte - Berg -
hr. priechod Berg - Incheba, 25
. 4. 2011
Garantka: Rebendová                      Dĺžka trasy / prevýšenie:   17,5 km / 200 m            
                                                                                                          (- 3) km bez úseku hranica - Incheba pri ceste späť