Veľkonočný piatok: Hlavná stanica - Kamzík, rázc. - Pod Chlmcom - Snežienka - Za Kačínom - Klanec -
Vojenská nemocnica, 22
. 4. 2011
Garantka: Rebendová                              Dĺžka trasy / prevýšenie:   15 km / 520 m