10. výročná členská schôdza, Tomášikova, 3. 12. 2010
Garanti: výbor TO