Lozorno - Lintavy - Rusniaky - Lozorno, 17. 4. 2010
Garant: Svítek                                   Dĺžka trasy / prevýšenie:  20 km / 600 m