9. členská schôdza na Tomášikovej, 26. 11. 2009
Garant: výbor