Guláš u Betky, 11. 10. 2009
Garanti: Turčeková, Májek