Koliba - Spariská - Málinský vrch - Sekyl - Záhorská Bystrica, 15. 8. 2009
Garantka: Rebendová                                   Dĺžka trasy / prevýšenie:  12,5 km / 230 m