Krasňany - Pod Chlmcom - Kamzík - Lamač, 14. 4. 2009 (veľkonočný pondelok)
Garantka: Rebendová                                                 Dĺžka trasy / prevýšenie:  9 km / 430 m