Rača - Pánova lúka - Málinský vrch - Marianka - Záhorská Bystrica, 10. 4. 2009 (veľkonočný piatok)
Garantka: Rebendová                                                 Dĺžka trasy / prevýšenie:  11 km / 415 m