8. členská schôdza na Tomášikovej, 28. 11. 2008
Garanti: Bevelaqua, Senčák                                  Dĺžka trasy / prevýšenie:  /