Rača - Vypálenisko - Spariská - Tri duby - Patrónka, 24 . 3. 2008 (veľkonočný pondelok)
Garant: Nemčík                                      Dĺžka trasy / prevýšenie: 17,8 km / 300 m