Záhorská Bystrica - Borinka - Pajštún - Kozlisko - Borinka, 10. 11. 2007
Garant: Vlačiky                             Dĺžka trasy / prevýšenie: 12,5 km / 470 m      (ZB - Borinka 7 km / 160 m)