Varenie guláša, záhradkárska oblasť Dúbravka, 20. 10. 2007
Garantky: Turčeková, Bevelaqua                   Dĺžka trasy / prevýšenie: -