Prechod Nitrickými vrchmi, 30. 8. - 2. 9. 2007
Garanti: Dodoková, Sabatovičová, (Svítek)

1. deň: Návšteva rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka, 30. 8. 2007
              Dĺžka trasy / prevýšenie: -

2. deň: Uhrovec - Jankov vŕšok - Rokoš - sedlo Rázdelie - Nitrianske Rudno, 31. 8. 2007
              Dĺžka trasy / prevýšenie: 21 km / 1010 m
3. deň: a) Homôlka - Suchý vrch - Čierny vrch - sedlo Rázdelie - Nitrianske Rudno, 1. 9. 2007                   Dĺžka trasy / prevýšenie: 25 km / 1100 m

              b) Temeš, križovatka - Temeš - Temešská skala - Temeš, križovatka, 1. 9. 2007
                   Dĺžka trasy / prevýšenie: 9 km / 550 m

4. deň: Nitrianske Rudno - Omastiná - Uhrovské Podhradie - hrad Uhrovec - Uhrovské Podhradie -               Žitná-Radiša, 2. 9. 2007
              Dĺžka trasy / prevýšenie: 19 km / 740 m    (-3,5 km tí, ktorí z hradu Uhrovec skončili v Uhrovskom                                                                                       Podhradí)