Pekná cesta - Vajspeter - Tri duby - Sanatórium - Kačín - Záhorská Bystrica, 4. 8. 2007
Garant: Senčák                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 16 km / 330 m