Národný park Slovenský raj, 4. - 8. 7. 2007
Garanti: Krippel, Dodoková

1. deň: Čingov - Biely potok - Sokolia dolina - Glac Malá Poľana - Malá Poľana - Ogurčiak - Píla -               Podlesok, 5. 7. 2007
              Dĺžka trasy / prevýšenie: 15,5 km / 600 m - po Pílu; na Podlesok + 4,5 km

2. deň: Podlesok - hrdlo Hornádu - Kláštorská roklina - Kláštorisko - Obrovský vodopád - Veľký               Kyseľ - Glac Malá Poľana - Suchá Belá vrch - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - hrdlo
              Hornádu - Podlesok, 6. 7. 2007

              Dĺžka trasy / prevýšenie: a) 20,5 km / 700 m  - hore uvedená trasa
                                                          b) 18 km / 700 m     - cez Malý Kyseľ a ďalej ako a)
                                                          c) 17 km / 700 m     - Veľký Kyseľ a zo Suchej Belej vrch do Podlesku
                                                          d) 14,7 km / 700 m  - Malý Kyseľ a zo Suchej Belej vrch do Podlesku
                                                          e) 13,5 km / 550 m  - z Obrovského vodopádu na Kláštorisko a cez hrdlo                                                                                              Hornádu do Podlesku3. deň: Píla - Sokol - Veľký Sokol - Glacká cesta - Pod Bykárkou - Klauzy - Biely Potok - Čingov,
              7. 7. 2007

              Dĺžka trasy / prevýšenie: a) 20,5 km / 500 m - hore uvedená trasa
                                                          b) 21,5 km / 650 m - ako a) + Tomášovský výhľad
                                                          c) 19,5 km / 500 m - Píla - Piecky - Suchá Belá vrch - Pod Bykárkou
                                                              a ďalej ako a)
              4. deň: Podlesok - Suchá Belá vrch - Podlesok, 8. 7. 2007
              Dĺžka trasy / prevýšenie: 11,2 km / 410 m