Záhorská Bystrica - Sekyl - Hrubý Drieňovec - Pod Chlmcom - Kamzík - Hlavná stanica, 30. 6. 2007
Garantka: Rebendová                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 15 km / 240 m