Zochova chata - Čermák - Skalnatá - sedlo Pezinská Baba - Pezinok, 9. 6. 2007
Garanti: Gežíková, Dodok                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 20 km / 450 m