Veľkonočný piatok: Záhorská Bystrica - Marianka - Sekyl - Za Kačínom - Kamzík - Koliba - Hlavná stanica, 6. 4. 2007
Garantka: Rebendová                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 15 km / 420 m