6. členská schôdza na Tomášikovej, 1. 12. 2006
Garanti: výbor