Husacie hody: Šprinclov majer - Jurský Šúr - Slovenský Grob, 19. 11. 2006
Garant: Krippel, Bevelaqua                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 16,5 km / 0 m