Komárno a okolie, 4. 11. 2006
Garanti: Sabatovičová, Májek, Senčák                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 6 km / 0 m