Varenie gulášu, 9. 9. 2006
Garantka: Rebendová                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 5,5 km / 130 m