Burda, najmenšie pohorie na Slovensku, 10. 6. 2006
Garanti: Vyhnálik, Dodoková                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 17 km / 250 m