Cerová vrchovina, Mátra - Kékes, 5. - 8. 5. 2006
Garanti: Senčák, Bevelaqua

1. deň: prehliadka Fiľakovského hradu, Šurice - Pohanský hrad - Hajnáčka, 6. 5. 2006
              Dĺžka trasy / prevýšenie: 15,5 km / 560 m


2. deň: Mátra, Recsk, pracovný tábor - Kékes - Mátraháza, 7. 5. 2006
              Dĺžka trasy / prevýšenie: 18,8 km / 1140 m

 

3. deň: Šiatorská Bukovinka, náučné chodníky "Kameňolom Mačacia" a "Šomoška",
              hrad Šomoška - hrad Salgó - Eresztvény, 8. 5. 2006
              Dĺžka trasy / prevýšenie: 14,8 km / 480 m