Veľkonočný pondelok, 17. 4. 2006
Garantka: Bevelaqua                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 17,5 km / 250 m