Veľkonočný piatok, 14. 4. 2006
Garantka: Rebendová                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 13,8 km / 200 m