Lozorno - Červený domček - Stupava, 8. 4. 2006
Garantka: Vatrálová                     Dĺžka trasy / prevýšenie: 13,3 km / 250 m