Šieste oficiálne otvorenie sezóny: Dúbravka - Devínska Kobyla - Devín, 25. 3. 2006
Garantka: Rebendová                           Dĺžka trasy / prevýšenie: 10 km / 260 m