Zochova chata – Vysoká – Čermák – Veľká Homoľa – Zochova chata, 30. 10. 2005
Garant: Oravec