Záhorská Bystrica – Mariánka – Borinka – Kozlisko – Pajštún – Záhorská Bystrica, Rača, 15. 10. 2005
Garant: Vatrálová