Štiavnické vrchy Banská Štiavnica, 15. - 18. 9. 2005
Garant: Senčák, Bevelaqua

1. deň: Banská Štiavnica – Klinger – Štiavnické Bane – sedlo Krížna – Sitno – Ilija – Svätý Anton, 15. 9. 2005

2. deň: Banská Štiavnica – sedlo Červená studňa – Hodrušský tajch – Hadová / Banská Hodruša – Rumplovská / kríž pod Banským vrchom – Vyhne – Kamenné more – Kamenná - Vyhne, 16. 9. 2005

3. deň: Banský skanzen, šachta Bartolomej, Nový zámok, Počúvadlianske jazero, Kalvária Banská Štiavnica, 17. 9. 2005

4. deň: sedlo Červená studňa – Goldberg (Bartkov majer) – Sklené Teplice, 18. 9. 2005

Naše ubytovanie Goldberg Bartkov majer Na Bartkovom majeri Sklené Teplice Parenica Po kúpeli