Pochod za splnu mesiaca: Rača – Biely kríž – U Slivu – Kačín – Železná studienka – Patrónka,
18. 8. 2005

Garant: Dodoková